Kontakt

Wydawnictwo Latarnia

ul. Legionów 126-128
81-472 Gdynia

Sprawy wydawnicze i dystrybucja: [email protected]

Redakcja: [email protected]

Promocja i reklama: [email protected]

Księgarnia internetowa i sprzedaż indywidualna: [email protected]Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556856, NIP: 5862297058, REGON: 361465660, o kapitale zakładowym 205.000 zł wpłaconym w całości.

 
Wydawnictwo Latarnia © 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone