Wydaj u nas

Naszym celem jest publikacja książek przede wszystkim polskich naukowców i pisarzy. Z tego względu z radością powitamy wszelkie ciekawe propozycje wydawnicze.

Skupiamy naszą działalność edytorską na następujących obszarach:

 • HISTORIA  
 • NAUKI HUMANISTYCZNE
 • WSPOMNIENIA, ŚWIADECTWA, RELACJE, WYWIADY
 • RELIGIA
 • PROZA

Prosimy o kontakt Autorów zainteresowanych publikacją swoich dzieł, mieszczących się w powyżej przedstawionym zakresie.

Propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać listem poleconym na adres:

Wydawnictwo Latarnia
ul. Legionów 126-128
81-472 Gdynia

 1. Prosimy o czytelny wydruk (1.800 znaków na stronie formatu A4) w jednym egzemplarzu.
 2. Prosimy o nieprzysyłanie jedynych kopii prac. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zagubienie przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.
 3. Nie czytamy prac nadsyłanych pocztą elektroniczną.
 4. Prosimy aby do przesyłanego do nas tekstu, dołączyć notatkę o Autorze, a także dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email) oraz krótkie streszczenie bądź omówienie pracy.
 5. Rezerwujemy sobie dwa miesiące na zapoznanie się z nadesłanym tekstem.
 6. Nie udostępniamy naszych recenzji nadesłanych prac i nie uzasadniamy odmowy publikacji tekstu.
 7. Nie bierzemy odpowiedzialności za nadesłane materiały. Wydruki odsyłamy tylko na wyraźne życzenie Autora i na jego koszt.
 8. O kontakt prosimy drogą elektroniczną: [email protected]
 
Wydawnictwo Latarnia © 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone