O Nas

Wydawnictwo Latarnia jest nowym uczestnikiem rynku wydawniczego w Polsce. Ale tworzą go ludzie mocno z tym rynkiem powiązani, którzy zdobywali swe pierwsze doświadczenia edytorskie w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, działając w strukturach podziemnych wydawnictw.

Uruchamiając nasze Wydawnictwo pragniemy znaleźć dla siebie odrębne miejsce wśród licznych polskich edytorów. Miejsce, w którym nasze książki czekać będą na swych Czytelników. 

Ogromnie zależy nam na tym, by nasz program wydawniczy był w maksymalnym stopniu współtworzony z Czytelnikami. Służyć temu będzie nasza strona internetowa i profil Czytajmy na Facebooku.

 

 

Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556856, NIP: 5862297058, REGON: 361465660, o kapitale zakładowym 205.000 zł wpłaconym w całości.

Nasi partnerzy:

 
Wydawnictwo Latarnia © 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone